Inverzní mikroskopy

Inverzní mikroskopy jsou využívány na pracovištích biomedicíny, ekologie, průmyslu, zemědělství a školství. Jsou nezbytné při pozorování kultur živých buněk a mikroorganismů, zejména těch, které se drží při dně kultivačních nádob nebo jsou suspendovány v živých půdách. Další možnost využití je při zkoumání tkáňových kultur, kvality vody, rozborech sedimentů vzniklých chemickou reakcí, pozorování krystalických struktur atd. Mikroskopy jsou vybaveny kondenzorem s dlouhou pracovní vzdáleností, objektivy s dlouhou pracovní vzdáleností a zařízením pro fázový kontrast. Jedná se o kvalitní přístroje pro pozorování preparátů ve speciálních laboratorních nádobách s maximální tloušťkou dna 1,4 mm. Mikroskopy umožňují pozorování v procházejícím světle ve světlém poli a metodou fázového kontrastu.

 

Vstup do e-shopu v kategorii inverzní mikroskopy.

DOPORUČUJEME : Bezpečnostní tabulky Monitorovací-technika.cz Čerpadla Aquamax Pontec Sešity.net Ložiska přímo od zdroje Kontaktní čočky Baterie do mobilu
Oční optika Meteostanice obchod Zdravá výživa Edukafarm.cz Pohádky online