FRAP

(Fluorescence Recovery After Photobleaching) [10,13]

K analýze dynamiky proteinů se využívá těchto GFP-fúzních proteinů, které se vybělí uvnitř vybrané oblasti v buňce. Difúzí nevybělených proteinů do vybělené oblasti dochází k postupnému obnovení fluorescence v této oblasti a z měření rychlosti obnovení fluorescence v této oblasti lze získat řadu informací o pohybu daného proteinu. Tato metoda se nazývá FRAP. V posledních letech navíc dochází k vývoji fotoaktivovatelných forem GFP (PA-GFP), které naopak umožňují fotoaktivovat (UV zářením) GFP molekuly ve vybraných místech v buňce.