Hoffmanův modulační kontrast

Hoffmanův modulační kontrast [13] je další metodou, která umožňuje dosáhnout zvýšení kontrastu obrazu pozorovaného předmětu. Princip metody spočívá v tom, že pomocí speciální clony nacházející se v předmětové ohniskové rovině kondenzoru a amplitudového filtru v obrazové ohniskové rovině objektivu je ovlivňováno (modulováno) množství přímého světla propuštěného objektivem.