Reliéfní fázový kontrast

Kombinujeme-li metodu fázového kontrastu s metodou šikmého osvětlení, získáme tzv. metodu reliefního fázového kontrastu. Metoda fázového kontrastu vyžaduje většinou speciální objektivy a kondenzor. V současné době nabízí řada firem ke svým mikroskopům zařízení pro fázový kontrast, která se svým technickým provedením značně liší a pozorujeme-li tentýž fázový předmět metodou fázového kontrastu na mikroskopech různých firem, nebude výsledný obraz vždy stejný.