Polarizační mikroskopie

Pozorování objektů v polarizovaném světle [1-3] je základem polarizační mikroskopie [8,13], která nachází široké uplatnění zejména v mineralogii. Pozorujeme-li dvojlomný objekt v bílém světle a umístíme-li jej mezi dva polarizátory, jejich propustné směry spolu svírají nějaký úhel, potom se nám předmět jeví v různých místech různě zabarven v závislosti na tom, jak velký je dvojlom [1-3] v daném místě předmětu jak je patrno z obrázku.

Polarizační mikroskopie