Interferenční kontrast

Další metodou, která doznala velkého rozšíření a popularity, je metoda interferenčního kontrastu [8,13]. Princip metody spočívá v tom, že spolu necháme interferovat dvě (nebo více) vlnová pole (buď kvasimonochromatická nebo polychromatická), z nichž první (tzv. předmětové pole) interaguje s vyšetřovaným předmětem a druhé pole je referenční. Je-li referenčním polem mírně modifikované předmětové pole, potom mluvíme o tzv. difereciálním interferenčním kontrastu. V případě dvou polí mluvíme o dvousvazkové interferenci (nejvíce užívané), v případě více polí o vícesvazkové interferenci. Nejrozšířenější metodou v mikroskopii je Nomarského diferenciální interferenční kontrast (DIC Nomarski).