TIRFM

Spojení totálního odrazu světla na rozhraní dvou prostředí s fluorescencí je základem další mikroskopové metody zvané TIRFM (Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy) [8,13]. Princip metody spočívá v tom, že při totálním odrazu světla na rozhraní dvou různých prostředí proniká část světla z prvního prostředí do druhého prostředí, přičemž hloubka průniku je velmi malá. Nachází-li se v tomto prostoru nějaký objekt, pak nastává rozptyl světla na tomto objektu a daný objekt můžeme pozorovat. Je-li v objektu obsažen fluorofor citlivý na extitační světlo, pak dochází k fluorescenci. Objekty nacházející se mimo oblast průniku světla nejsou pozorovatelné. Metoda umožňuje zobrazit i takové objekty, jejichž velikost leží pod mezí rozlišení použitého mikroskopového objektivu (viz obrázek).

TIRFM