STED

(Stimulated Emission Depletion)[10,12,13].

Jedná se o fluorescenční mikroskopii umožňující dosáhnout rozlišení (30 nm) vyšší než je klasická mez (0,6λ/NA). Princip metody spočívá v tlumení fluorescence excitovaných molekul v krajních partiích stopy (rozptylové funkce) skenujícího laserového svazku a to pomocí dvou časově synchronizovaných a prostorově koincidujících (souosých) laserových pulsů z nichž první (excitační) provádí excitaci fluorochromů a druhý (STED puls) tlumí (ochuzuje) saturací emisi. K tlumení emise dochází v okrajových partiích stopy excitačního svazku, její střed však není tlumen. Dochází tak k podstatnému zmenšení fluorescenční stopy a tím k výraznému zvýšení rozlišení (Point Spread Function engineering).

DOPORUČUJEME : Bezpečnostní tabulky Monitorovací-technika.cz Čerpadla Aquamax Pontec Sešity.net Ložiska přímo od zdroje Kontaktní čočky Baterie do mobilu
Oční optika Meteostanice obchod Zdravá výživa Edukafarm.cz Pohádky online