Holografická mikroskopie

Holografická mikroskopie [8]je další metodou v mikroskopii, která nám umožňuje provést záznam vlnového pole modulovaného vyšetřovaným předmětem a poté provést jeho rekonstrukci. Princip holografie spočívá v tom, že vyšetřované vlnové pole necháme interferovat s nějakým známým vlnovým polem (referenčním polem). Takto vzniklé interferenční pole zaznamenáme na detektor (fotografická deska, CCD senzor apod.) a získáme tak interferogram, který je trvalým záznamem vyšetřovaného vlnového pole. Z tohoto interferogramu pak můžeme vyšetřované pole kdykoliv zrekonstruovat a to buď fyzicky nebo digitálně. Takto zrekonstruované vlnové pole můžeme dále analyzovat a aplikovat na něj různé mikroskopové metody jako např. fázový a interferenční kontrast, temné pole atd. a to v době, kdy již vyšetřovaný předmět není k dispozici.